مجوزهای کسب شده شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد

به لطف خداوند متعال و همت مدیران و پرسنل شرکت، توانستیم مجوزهای زیر را دریافت نماییم:

1: شرکت دانش بنیان.

3: نظام صنفی رایانه ای.

4: کارت بازرگانی.

5: ثبت برند و لوگوی شرکت.