شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد، یک شرکت با ارائه‌ی خدمات در حیطه‌های شبکه های رایانه ای و برق است که برای اولین بار در سال 1396 شروع به کار کرد. این شرکت در طول فعالیت خود توانسته که از فراز و نشیب‌های فراوانی عبور نماید. در ابتدای آغاز فعالیت، شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد ، فعالیت خود را بر راه‌اندازی انواع شبکه های رایانه ای متمرکز کرده بود. تقریبا در همان دوران بود که شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد توانست خود را در زمره‌ی اولین شرکت هایی قرار دهد که بصورت استاندارد زیرساخت شبکه را اجرا می نمود. شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد با گذشت زمان، توانست اعتماد بسیاری از نهادهای رسمی و معتبر موجود در کشور را کسب نماید. این شرکت در سال 1401 توانست ضمن دریافت مجوز افتا در حوزه حفاظت فیزیکی و امنیت پیرامونی، عنوان شرکت دانش بنیان را با به دست آوردن مجوز رسمی از معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری، کسب نماید. امروزه شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد با توسعه‌ی تیم خود توانسته که پروژه‌های مهمی را اجرا کرده و یا در دست اجرا داشته باشد. با توجه به آن که نوآوران فناوری پارسی استرآباد اهداف بزرگی را برای آینده‌ی خود در نظر گرفته‌است، هر روزه در حال بهبود کیفیت خدمات خود و تیمش است. برای آن که بتوانید از خدمات و امکانات شرکت نوآوران فناوری پارسی استرآباد مطلع شوید می‌توانید هم‌اکنون با ما تماس بگیرید.